Aktualny status konsultacji

Kampanie
Rozpoczęcie kampanii informacyjnej od 1 maja

01.05.2022 - 31.05.2022

Zgłaszanie
Zgłaszanie projektów od 1 czerwca do 30 czerwca

01.06.2022 - 30.06.2022

Weryfikacja
Weryfikacja od 1 lipca do 31 sierpnia

01.07.2022 - 31.08.2022

Głosowanie
Głosowanie od 15 września do 30 września

15.09.2022 - 30.09.2022

Wyniki
Ogłoszenie wyników 15 październik

15.10.2022

Modernizacja boiska Stadionu Miejskiego

Konsultacja:

Budżet Obywatelski Gminy Miejskiej Ciechocinek

Koszt:

200 000,00 zł

Opis:

Na nowy stadion wszyscy mieszkańcy czekają już zdecydowanie za długo. Czas więc małą modernizację boiska. W ramach projektu na Stadionie Miejskim w Ciechocinku przy ulicy Tężniowej 6 zostanie wykonane:


  • automatyczny system nawadniania boiska głównego
  • montaż piłkochwytów za bramkami (jeden na stałe, drugi przenośny)
  • renowacja nawierzchni trawiastej boiska

Uzasadnienie:

W ramach projektu na Stadionie Miejskim w Ciechocinku przy ulicy Tężniowej 6 zostanie wykonane:

  • automatyczny system nawadniania boiska głównego- coś co w XXI wieku jest normalną rzeczą na każdym boisku nawet na wsiach, a w Ciechocinku nadal jest z tym problem. W ramach projektu zainstalowane zostanie w murawie boiska kilkanaście zraszaczy, które automatycznie będą załączane i będą podlewały murawę boiska. Poprawi to jakość murawy, gdyż obecnie murawa podlewana jest dwoma zraszaczami ogrodowymi, które nie nadają się do podlewania boiska piłkarskiego. Dzięki zraszaczom całe boisko byłoby równomiernie podlane, a trawa piękna i gęsta przez cały sezon.
  • zamontowanie za bramkami piłkochwytów, które będą umiejscowione na boisku głównym. Jeden zamontowany na stałe (bramka od strony biura OSiR), drugi przenośny na kółkach (z racji pikników odbywających się za bramką od strony szatni). Montaż dwóch piłkochwytów pozwoli na szybsze wznowienie meczu, treningów. Obecnie coś co jest normą na innych boiskach w całej Polsce, w Ciechocinku jest niestety nadal w sferach marzeń i podczas gry, za piłką trzeba biegać kilkadziesiąt metrów, z racji braku piłkochwytów. 
  • renowacja nawierzchni trawiastej boiska


Zaloguj się, aby zagłosować

Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku

Konsultacja:

Budżet Obywatelski Gminy Miejskiej Ciechocinek

Koszt:

300 000,00 zł

Opis:

Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku.


Uzasadnienie:

Aula Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku spełnia funkcję kulturalno-edukacyjną.

Ze względu na jej usytuowanie od strony południowej w miesiącach kwiecień-październik panuje w niej bardzo wysoka temperatura. Dodatkowo potęguje ją przebywanie dużej ilości młodzieży w trakcie imprez i uroczystości szkolnych - do 200 osób,

Montaż systemu klimatyzacji w auli pozwoli na przebywanie młodzieży w zdrowych i higienicznych warunkach. W okresie zimowych umożliwi również na dogrzanie pomieszczenia.

Aula Szkoły Podstawowej nr 3 służy nie tylko społeczności szkolnej – odbywają się tam spotkania z emerytami szkoły, koncerty i wspólne imprezy z uczestnikami zajęć „Niezapominajki”, koncerty orkiestry symfonicznej, spotkania ciechocińskich wspólnot mieszkaniowych, wynajmują ją na spotkania i zajęcia różne podmioty.

Zaloguj się, aby zagłosować

Przedszkolne Boisko Marzeń Kubuś Puchatek

Konsultacja:

Budżet Obywatelski Gminy Miejskiej Ciechocinek

Koszt:

150 000,00 zł

Opis:

Budowa boiska sportowego na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im „Kubusia Puchatka” w Ciechocinku. Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, tenisa ziemnego, badmintona, innych aktywności sportowych o wymiarach 8m x 16m z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową spełniającej określone normy bezpieczeństwa (posiadanie certyfikatów)w kolorze czerwonym. Budowa boiska na terenie ogrodu przedszkolnego w miejscu, które nie jest zagospodarowane w sprzęt terenowy do zabaw na świeżym powietrzu. Teren przeznaczony do budowy boiska jest ogrodzony i nie wymaga nakładu finansowego celem przygotowania infrastruktury do przygotowania pod budowę boiska i nie koliduje podczas prac budowalnych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu na terenie przez wychowanków. Etapem wstępnym jest przygotowanie szczegółowego projektu boiska, obsługa geodezyjna wybranego terenu oraz prace ziemne z wykorzystaniem koparki. Kolejnym elementem jest ustawienie obrzeży betonowych na wykonanych ławach i przygotowanie powierzchni pod boisko poprzez wypełnienie piaskiem i kruszywem łamanym. Następnie pokrycie nawierzchnią syntetyczną o grubości 45mm w kolorze czerwonym. Ostatnim etapem w projekcie jest malowanie lakierem linii boiska i montaż bramek do piłki nożnej, koszy do koszykówki oraz piłkochwytów. 


Uzasadnienie:

„Przedszkolne Boisko Marzeń Kubuś” to pierwsze boisko w Ciechocinku w pełni dostosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt będzie służył dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Samorządowego nr 2 „Kubusia Puchatka” w Ciechocinku, oraz przedszkolakom z innych sąsiadujących w mieście przedszkoli podczas wspólnych imprez sportowych a także umożliwi realizację różnych projektów sportowych dedykowanych mieszkańcom Ciechocinka  i okolicy. Realizacja projektu stworzy możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zapewni wszechstronny rozwój dzieci w warunkach bezpiecznych i higienicznych, co przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej najmłodszych. Celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania różnych dyscyplin sportu i rekreacji nie tylko dla przedszkolaków. Aktywność fizyczna szczególnie na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym. Pozwala również rozwijać intensywne procesy integracji sensorycznej co ma wpływ na dalsze sukcesy w edukacji.

Będzie to zatem miejsce, w którym dzieci będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne, współpracę, kreatywność i współzawodnictwo.

Inwestycja przyczyni się do rozwoju atrakcyjności infrastruktury w Ciechocinku, oraz poprawi walory estetyczne ogrodu przedszkola. Boisko swoim wyglądem i formą doskonale wkomponuje się w estetykę osiedla, będzie to miejsce integracji społecznej, które bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Ogród przedszkolny stanie się przestrzenią zaplanowaną na miarę XXI wieku.

Zastosowane nowoczesne technologie nawierzchni boiska wyeliminuje konsekwencje wypadków, gdyż będzie skonstruowana tak, by przejmowała siły przeciążające układ mięśniowo-szkieletowy graczy, amortyzując je nie tylko w pionie, ale i w poziomie. Nawierzchnia będzie wytrzymała i bez kosztów w eksploatacji.


Zaloguj się, aby zagłosować

Mural antysmogowy dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków

Konsultacja:

Budżet Obywatelski Gminy Miejskiej Ciechocinek

Koszt:

110 000,00 zł

Opis:

Celem projektu jest stworzenie antysmogowego muralu na fasadzie szkoły podstawowej nr 3 w Ciechocinku w rejonie dużej koncentracji ruchu ulicznego oraz ciągłego zatrzymywania się i parkowania samochodów.


Mural ma mieć tematykę związaną z imieniem szkoły czyli przedstawiałby przekrojowo różne dziedziny sportów olimpijskich , w który nasza kadra zdobywała i zdobywa medale. Mural ma być edukacyjny i zwracający uwagę na osiągnięcia naszej kadry jak również motywujący młodzież do uprawiania sportu i wzbudzający wiarę we własne możliwości. Nie zabraknie tez sportowców z niepełnosprawnością reprezentujących nas na Paraolimpiadzie. Ważne w obecnych czasach jest również wskazanie na aktywne spędzanie wolnego czasu na powietrzu, jeżdżenie rowerem czy hulajnogą zamiast samochodem. Ciechocinek i szkoła podstawowa daje duże możliwości młodzieży do trenowania różnych sportów i piękny, kolorowy mural podkreślałby to co szkoła wspiera swoimi działaniami. Proponuję aby kadra szkoły wraz z młodzieżą wybrała dyscypliny i sportowców z medalami którzy mieliby być uwiecznieni na budynku.

Drugim ważnym aspektem są starania o czyste powietrze w Ciechocinku. Mural wykonany zostanie przy wykorzystaniu innowacyjnego sposobu na walkę ze smogiem czyli namalowany fotokatalityczną farbą pochłaniającą szkodliwe składniki powietrza jak tlenki azotu, gazy cieplarniane oraz zanieczyszczenia powierzchniowe. Oprócz tlenków azotu powłoki światłoczułe redukują również dwutlenki siarki, amoniak i tlenek węgla CO, rozpuszczalniki, formaldehydy a nawet tłuszcze i kwasy.


W Polsce pierwsze murale farbą katalityczną powstały w 2019 roku. Miastami – pionierami były w tej dziedzinie Kielce, Bielsko – Biała, Poznań i Warszawa następnie Kraków i Śląsk. Szybko jednak akcja zaczęła wzbudzać zainteresowanie i murale natysmogowe znajdują w coraz większej ilości miast i miasteczek. 


Dzień odsłonięcia muralu byłby dniem pikniku sąsiedzko-szkolnego dla mieszkańców, dzieci, młodzieży z inspirującymi, ekologiczno-edukacyjnymi zabawami, zabawami dla dzieci, turniejem sportowym. Piknik taki zorganizowany byłby z pomocą i wsparciem Miejskiego Centrum Kultury.


Murale wykonany byłyby na fasadzie głównej szkoły oraz na bocznej ścianie głównego wejścia do szkoły. 

Projekt powinny być wykonany przez profesjonalnego ilustratora doświadczonego w wykonywaniu projektów na murale. Murale powinny być wykonane przez doświadczony zespół artystów/firmę działającą lokalnie.


Uzasadnienie:

Główny cel projektu to rewitalizacja ściany frontowej nad wejściem do szkoły. Ściana zacieka od zacinającego deszczu i przez wiele lat narosły na niej brud i zielone naloty. Pod wpływem deszczu brud staje się bardziej intensywny i psuje estetykę frontowego wejścia do szkoły. Elewację należy odnowić.

Projekt ma również na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Poza tym, że mural oczyszcza powietrze to tematyka muralu :sport, rywalizacja, współpraca, zasada fair play, ciężka praca nad sukcesem i inne wartości pozytywnie będą kształtować postawy młodzieży. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na integrację lokalnej społeczności, uruchomi myślenie kreatywne rozbudzając uwrażliwienie na sztukę, być może wyłoni dzięki temu w przyszłości nowych młodych artystów oraz poprawi estetykę przestrzeni publicznej.

Murale wpłyną na poszerzanie świadomości o metodach na ekologiczne działania w naszym otoczeniu, promować innowacyjne metody walki ze smogiem.  


W skrócie działanie muralu wygląda następująco: fotokatalizator zawarty w farbie pochłania energię światła, przekazuje ją do reaktywnego związku i w ten sposób wywołuje reakcję chemiczną, często poprzez tworzenie wolnych rodników. Dzięki działaniu światła, na powierzchni farby dochodzi do redukcji szkodliwych gazów oraz redukcji zanieczyszczeń organicznych.

Fotokatalizator nie zużywa się podczas reakcji fotokatalitycznej, dlatego efekt utrzymuje się przez cały okres żywotności farby. Przy łącznej sumie ok 200 m2 na muralu i zakładając, że murale będą namalowane farbą fotokatalityczną w 75 % czyli ok 150 m2 uzyskamy efekt oczyszczania powietrza jak przy obecności około 15 dorosłych, zielonych drzew przez cały rok. Zakładane 75 % jest spowodowane występowaniem farb antysmogowych tylko w jasnej, pastelowej kolorystyce. 

Zaloguj się, aby zagłosować

Pole do minigolfa

Konsultacja:

Budżet Obywatelski Gminy Miejskiej Ciechocinek

Koszt:

200 000,00 zł

Opis:

12 stanowiskowe lub większe pole do minigolfa wraz z wyposażeniem ( różne kije i piłki).

Pole może być odpłatne z wypożyczalnią sprzętu (kije i piłki) lub darmowe.

Uzasadnienie:


Będzie dodatkową atrakcją dla mieszkańców i turystów. Gra w minigolfa jest doskonałą rozrywką dla całej rodziny. Zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych. To doskonały sposób na wspólną zabawę, naukę cierpliwości, celności i precyzji podczas wykonywanych ruchów. Może być świetnym sposobem na rozwijanie koordynacji oraz umiejętności sportowych u dzieci. Pozwoli w nich zaszczepić pasję do sportowej, zdrowej rywalizacji oraz wspólnego spędzania czasu. W rodzinnej rozgrywce w minigolfa nie chodzi tylko bowiem o to, kto wygra, lecz o możliwość integracji oraz znalezienie wspólnej pasji, która połączy wszystkich członków rodziny, zespołu. Grać można w dowolnym wieku. Z pomocą rodziców bez najmniejszego problemu może grać kilkuletnie dziecko. Sport okaże się także idealny dla nastolatków, dorosłych oraz osób starszych. Miniaturowa wersja golfa jest niewymagająca zarówno pod względem posiadanego sprzętu, jak i sprawności fizycznej.

Zaloguj się, aby zagłosować

Wrzutnia książek przy bibliotece

Konsultacja:

Budżet Obywatelski Gminy Miejskiej Ciechocinek

Koszt:

20 000,00 zł

Opis:

Chcielibyśmy zaproponować naszym czytelnikom wrzutnię biblioteczną służącą do samodzielnego zwrotu wypożyczonych książek. Wielu z was pracuje lub uczy się w godzinach, gdy biblioteka jest czynna, a dzięki wrzutni będzie mógł oddać książki w dogodnej dla siebie porze dnia i nocy. Wrzutnia książek, zwana także trezorem bibliotecznym, umożliwia oddawanie książek przez całą dobę, dzięki czemu przyspiesza proces: oddawanie – wypożyczanie. Czytelnicy korzystając z samoobsługowej wrzutni mogą oddać książki, nuty, płyty CD, podczas gdy biblioteka jest nieczynna. 


Wrzutnie zostały tak zaprojektowane, aby materiały biblioteczne nie ulegały zniszczeniu. Książki delikatnie zsuwają się po rolkach, bezpiecznie trafiając do wnętrza wrzutni (wózka na książki). Zawsze spadają z małej wysokości, ponieważ specjalny wózek z dnem zawieszonym na sprężynach:

 - opuszcza się w miarę zwiększania ilości książek

 - i podnosi wraz z opróżnianiem jego zawartości.


Książkobox stanie przed wejściem do biblioteki, będąc równocześnie jej reklamą. Podobne rozwiązania można już obserwować w całej Polsce na przykład w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu czy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żninie. 

Uzasadnienie:

Wrzutnia książek ułatwiłaby zwrot książek o każdej porze dnia i nocy, w dogodnej porze dla każdego użytkownika. Również czas Pandemii pokazał, że takie rozwiązania ułatwiają i oszczędzają czas, którego nie trzeba tracić w kolejce oraz są bardziej bezpieczne ze względu na możliwość zakażenia się.


Dzięki estetycznemu wyglądowi z logo naszej biblioteki byłaby to też swoista reklama dla naszej instytucji.

Zaloguj się, aby zagłosować